คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า
กิจกรรมปี 2567

30 เม.ย. 2567

30 มิ.ย. 2567

มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า

199 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ขอเชิญชวร่วมย้อนอดีต “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” 

 

เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง 

ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567

เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์เวลา 08.30-16:30 น.

(ปิดให้บริการเวลา 12.00-13.00 น.)

สอบถาม โทร. 042-245 976

วันที่สร้าง : 26 เมษายน 2567

0

แบ่งปัน

30 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-245 976 หรือ 094-008 5901 อ.พิษณุ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์

โทรสาร :