คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2567

23 เม.ย. 2567

25 เม.ย. 2567

งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

650 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

21 - 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

นำชมรอบพิเศษ ลงทะเบียนหน้างาน ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

• รอบนำชมภาษาไทย จำนวน 3 รอบ คือ เวลา 17.00 น. / เวลา 18.00 น. / เวลา 19.00 น.

• National Museum Volunteers Bangkok guided tour in English, French and German

(registered to join the group at 04.00 p.m., in front of the building no.1)

 

หมายเหตุ**

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติ
  • ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม FB: https://www.facebook.com/eduNMB

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2224 1402

 

วันที่สร้าง : 23 เมษายน 2567

0

แบ่งปัน

23 เม.ย. 2567 - 25 เม.ย. 2567

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493