คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์
กิจกรรมปี 2567

05 เม.ย. 2567

14 เม.ย. 2567

กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

539 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ มี ๒ ช่วงเวลา คือ

 

งานสงกรานต์แฟร์ 

วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ 

วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/eduNMB

วันที่สร้าง : 02 เมษายน 2567

1

แบ่งปัน

05 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493