คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.

02 เมษายน 2567 - 05 เมษายน 2567

44 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM เปิดโครงการ "ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช." ตลอดเดือนเมษายน 2567 นี้ โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการอพวช. หรือ NSM กล่าวต้อนรับและแนะแนวทางการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สำหรับค้นหาความสนใจในอาชีพต่อไปในอนาคต ให้กับเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 89 คน ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี

.

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “โครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” เป็นโครงการที่จะช่วยบ่มเพาะเยาวชน “จิตอาสา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์ผ่านการฝึกประสบการณ์อาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพในอนาคต ในโครงการฯ นี้ เยาวชนจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่ามากมายจากการทำงาน และยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อประกอบการยื่น Portfolio เป็นโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาทักษะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”

.

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “เยาวชน คือ กำลังสำคัญของประเทศที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง NSM ในฐานะเราเป็นหน่วยงานที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย จึงต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับเรายังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิทรรศการ กิจกรรม และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกผ่านการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยในช่วงปิดเทอมของเยาวชนนั้น ถือว่าเป็นเวลาสำคัญที่เยาวชน จะได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ NSM จึงเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ฝึกประสบการณ์ให้กับเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้สู่โลกกว้างนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึก เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในแหล่งเรียนรู้ของ NSM ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนในทุกด้านทั้งบุคลิกภาพ ความคิดและสติปัญญา พร้อมที่จะต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่แนวทางเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

วันที่สร้าง : 02 เมษายน 2567

0

แบ่งปัน