คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   อบรมการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101

อบรมการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101

28 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

25 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

27 มีนาคม 2567 - ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดการอบรม "เชิงปฏิบัติการการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101" (Museum Management 101) พร้อมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ และความภาคภูมิใจในการทำงานในพิพิธภัณฑ์" โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การวางแผนและการจัดการพิพิธภัณฑ์" พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง แก่บุคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทั่วประเทศ ให้สามารถการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบวงจรและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่สร้าง : 28 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน