คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Paper Science Toys
กิจกรรมปี 2567

21 มี.ค. 2567

30 เม.ย. 2567

Paper Science Toys

111 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

NSM เปิดรับสมัครผู้สนใจประกวดแข่งขันการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ

2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys

ส่งไอเดียสุดเจ๋ง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 

 

ประเภทการแข่งขัน

 • ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน:

กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสนใจในการผลิตของเล่น

 • ประเภทที่ 2 ระดับบุคคลทั่วไป:

นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและผลิตของเล่น ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์

 

เงื่อนไข

 • สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยว หรือ แบบทีม(มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน)
 • ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน

แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น

 

รางวัล ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัล ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

ดูรายละเอียดได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHUdKrwT4b42H5CCQSBooPprWvD3qblaf62Mc3C_hetAQJw/viewform

* โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

วันที่สร้าง : 21 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

21 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911