คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ตามรอยปราสาทศิลา "ปราสาทสด๊กก๊อกธม"
กิจกรรมปี 2567

22 มี.ค. 2567

24 มี.ค. 2567

ตามรอยปราสาทศิลา "ปราสาทสด๊กก๊อกธม"

262 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ

ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2567

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามข้อมูล โทร. 037 550 454

FB: https://www.facebook.com/Sadokkokthom.hp/

วันที่สร้าง : 12 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567

บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ 9
ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ : 037-550 454

โทรสาร :