คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   DAY CAMP ตอน Bag Designer
กิจกรรมปี 2567

12 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

DAY CAMP ตอน Bag Designer

217 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

DAY CAMP ตอน Bag Designer

ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) สำหรับน้อง ๆ ป.5 - ม.1

 • พารู้จักอาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้หลักการออกแบบ เขียนแบบ ทั้งผ้าและหนัง
 • รู้จักกับวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ พร้อมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น
 • ลงมือออกแบบ เขียนแบบ และตัดเย็บกระเป๋าจากป้ายไวนิล และกระเป๋าหนังสุดเท่

ฉบับออกแบบเอง ไม่เหมือนใคร มีใบเดียวในโลก

 • ฝึกการนำเสนอผลงานต่อผู้ปกครองและผู้เข้าชมทั่วไป

 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 15-16 มีนาคม 2567 (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) เวลา 8.30-16.00 .

กำหนดการ คลิก https://bit.ly/3T7R3W5

 อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 

พิกัด https://maps.app.goo.gl/CqWhdJKtGjfkUuN46

 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 • เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
 • กระเป๋าผ้า
 • กระเป๋าไวนิล
 • กระเป๋าหนัง
 • พวงกุญแจ
 • ของที่ระลึก และของรางวัลอื่น  จากการทำกิจกรรมในค่าย
 • ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำ
 • แรงบันดาลใจ และทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ทักษะการสื่อสาร การพูดต่อหน้าสาธารณะ

 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋า สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เสื้อกันหนาว

 

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องกำลังศึกษาชั้น .5 - .1(หรือเทียบเท่า)
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมที่ FB: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.

 

การลงทะเบียน

 • คลิก https://lhco.li/4bN7ZcY (โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน)
 • เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 .
 • โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที

หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ
 • ค่าสมัคร 2,000 บาท (สมาชิก NSM ลด 10%)
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

วันที่สร้าง : 12 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

12 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911