คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาวิชาการ
กิจกรรมปี 2567

77 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปฐมบทประชาธิปไตย: การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในสยามสมัยปฏิวัติ” ในวาระเปิดตัวหนังสือ "การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม: ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475" เขียนโดย รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น และเผยแพร่องค์ความรู้ในห้วงเวลาที่ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้อุบัติขึ้นในสยาม อันเป็นเหตุการณ์และพัฒนาการประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่

 

- ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้กล่าวแนะนำหนังสือ)

- ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (วิทยากรร่วมเสวนา)

- ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรร่วมเสวนา)

- ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรร่วมเสวนา)

 

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://forms.gle/df4ANyquYpuoz4M38

ปิดรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.

 **ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมการเสวนา 20 ท่านแรก จะได้รับหนังสือ เรื่อง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม: ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475**

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

03 เม.ย. 2567

10:00 - 12:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820