คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง
กิจกรรมปี 2567

11 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง

200 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนา 

“จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ การเดินทางจากอดีตสู่ปัจจุบัน" 

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 

ร่วมเสวนาโดย

๑. Prof.Amarjiva Lochan, University of Delhi

๒. คุณเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

๓. คุณพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี 

ดำเนินรายการและแปลโดย

  • ดร.อัญชลี แสงทอง (มรภ.อบ.)
  • ดร.สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ (มอบ.) ศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

และขอเชิญชมนิทรรศการ “ตามรอยพระศาสดาและพุทธสถานในอินเดีย”

The Buddhist Exhibition “Buddha Carika – in Footsteps of Buddha

ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

เปิดให้เข้าชมวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

 

วันที่สร้าง : 04 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

11 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567

318 ถนนเขื่อนธานี
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-251 015

โทรสาร : 045-255 071