คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปั้นชาจีนสยาม”
กิจกรรมปี 2567

01 ก.พ. 2567

11 ก.พ. 2567

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปั้นชาจีนสยาม”

546 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปั้นชาจีนสยาม”

เนื่องในการเปิดร้านชา “ชาเมเลีย – Cha’mellia Tea Room

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช(แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วิทยากร

• นายแพทย์วรวิทย์ วรภัทรากุล: ผู้เขียนหนังสือปั้นอี๋ซิง จากจีนสู่สยาม

• นางสาวนพพร ภาสะพงศ์: ผู้สืบทอดร้านใบชาอ๋องอิวกี่ รุ่นที่ 3 และผู้เขียนหนังสือระบำชา

• นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์: ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกระเบื้อง

ดำเนินรายการ

• นายสมิทธิ โชติศรีลือชา: นักกำหนดอาหารและผู้ร่ำรินชา

 

*หมายเหตุ*

• ลงทะเบียนเวลา 12.00 – 13.30 น.

• ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 650 บาท

• สำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์หมายเลข 080-239 4953 (คุณปิง)

(หากไม่ได้รับการตอบกลับ จะติดต่อกลับไป)

• หากไม่สามารถมาในวันงานได้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-224 1333 / 02-224 1402 (วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Facebook: https://www.facebook.com/eduNMB

วันที่สร้าง : 01 กุมภาพันธ์ 2567

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493