คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Workshop Automata Toys
กิจกรรมปี 2567

01 ก.พ. 2567

26 ก.พ. 2567

Workshop Automata Toys

107 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รับสมัครผู้สนใจร่วม Workshop Automata Toys

เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาของเล่นกลไกอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

หัวข้อการอบรม

 • พื้นฐานของเล่นวิทยาศาสตร์และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ด้วยการละเล่นและของเล่น
 • การวิจัยเพื่อการออกแบบพัฒนาและการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการจําหน่าย
 • การออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นภายใต้แนวคิด : แรงและการเคลื่อนที่
 • แนวคิดการตลาดเพื่อการผลิตและการจัดจําหน่าย

 

เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในสาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสนใจในงานออกแบบของเล่น
 • ครู อาจารย์ ที่มีความสนใจในการออกแบบและผลิตของเล่น
 • นักเรียนอาชีวะศึกษา ระดับ ปวส. ที่มีความสนใจในงานออกแบบและผลิตของเล่น
 • นักออกแบบของเล่นหรือผลิตภัณฑ์
 • ประชาชนที่สนใจในงานออกแบบของเล่น

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

*มีบริการห้องพักเพิ่มเติม หากต้องการ

 

รับสมัคร จำนวน 100 คน / ค่าลงทะเบียน 500 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด และการลงทะเบียน คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54656

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

วันที่สร้าง : 01 กุมภาพันธ์ 2567

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 2122, 2123

โทรสาร : 02-577-9911