คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Research Show by Naturalist ตอน Wing Insight
กิจกรรมปี 2567

19 ม.ค. 2567

20 ม.ค. 2567

Research Show by Naturalist ตอน Wing Insight

276 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Research Show by Naturalist ประจำเดือนมกราคม 2567

Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

Explorium Special : Research Show by Naturalist

พบกับ Nat.หน่อย (ทัศนัย จีนทอง) ตอน Wing Insight : ส่องลึกแผ่นปีก

 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

ณ ห้องกิจกรรม Explorium จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา (ชั้น 5)

 

 • กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม 100 บาท / ครอบครัว (2 คน)
 • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/NHMThailand/posts/pfbid02ctWPW1RjfXQm45eEmiTSeDww8ifH9ZY36FVmp6B53kR7hhNPyVo3cPWcD5YsLsMPl?locale=th_TH

 

 • รับจำนวน 30 ที่นั่งแรกที่แจ้งสำรองมาก่อนเท่านั้น (First come first served)

และขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

 • เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมั่นฉีดสเปร์แอลกอฮอล์ 

 

**หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว***

***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม***

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น
 • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง

ใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์ใน Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum

เท่านั้น

 • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที
 • ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน)
 • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับเพื่อ

ขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์แก่ท่านอื่นๆ

วันที่สร้าง : 19 มกราคม 2567

0

แบ่งปัน

19 ม.ค. 2567 - 20 ม.ค. 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911