คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต
กิจกรรมปี 2567

15 ม.ค. 2567

21 ม.ค. 2567

เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต

552 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม “เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต”

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

การบรรเลงดนตรีสากล "สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษาไว้เพลงของชาติ"

อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา : ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

 

บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) 

ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ / ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑ 

วันที่สร้าง : 15 มกราคม 2567

0

แบ่งปัน

15 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493