คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมประจำสัปดาห์ “ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ”
กิจกรรมปี 2566

10 พ.ย. 2566

12 พ.ย. 2566

กิจกรรมประจำสัปดาห์ “ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ”

106 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรมประจำสัปดาห์ “ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ”

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park

 

  • 10 พ.ย 66 การแสดงรำ และสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ชุมชนเวียงวัดคีรีวัน จ.นครนายก
  • 11 พ.ย 66 การแสดงดนตรีไทย โรงเรียนวัดดสุคนธาราม อ.บางซ้าย
  • 12 พ.ย 66 :

- การแสดงวงปี่พาทย์มอญ โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) อ.เสนา

- ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ PODCAST EP.3 ว่าด้วยเรื่องพระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม

 

 สอบถามข้อมูล โทร. 035 242 286

วันที่สร้าง : 10 พฤศจิกายน 2566

0

แบ่งปัน

10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566


ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-242 286

โทรสาร : 035-242 284