คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สักการะพระคเณศ ๑,๔๐๐ ปี ในเทศกาล "วันคเณศจตุรถี"
กิจกรรมปี 2566

20 ก.ย. 2566

28 ก.ย. 2566

สักการะพระคเณศ ๑,๔๐๐ ปี ในเทศกาล "วันคเณศจตุรถี"

378 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สายมูห้ามพลาด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

ขอเชิญสักการะ พระคเณศ ๑,๔๐๐ ปี เนื่องในเทศกาล “วันคเณศจตุรถี”

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

 

** โดย พิพิธภัณฑ์ ได้เตรียม ดอกดาวเรือง ไว้ให้ผู้สนใจมาสักการะพระคเณศ

หรือท่านสะดวกสามารถนำดอกไม้ พวงมาลัยดาวเรือง และของบูชา มาเองได้

โดย ไม่มีการจุดธูป เทียน ภายในอาคารจัดแสดง **

 

สำหรับพระคเณศแห่งเมืองศรีมโหสถ พบที่โบราณสถานหมายเลข ๒๒ กลางเมืองศรีโหสถ 

อายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี พระคเณศ เป็นเทพเจ้าซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนับถือมาก

ในศาสนาฮินดูในฐานะเทพแห่งอุปสรรค ที่ชาวฮินดูเมื่อจะประกอบพิธีทางศาสนา 

จะต้องบูชาพระคเณศก่อน พระคเณศ จึงกลายเป็นเทพแห่งความรู้และความเฉลียวฉลาด

เทพอักษรศาสตร์และวรรณคดี และเทพแห่งศิลปวิทยา

 

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

(ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๗-๒๑๑ ๕๘๖ 

วันที่สร้าง : 20 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน

20 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566

09:00 - 16:00

ถนนปราจีนอนุสรณ์
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : 037-211 586

โทรสาร :