คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   คเณศอลังการ : แต่งองค์ทรงเครื่องพระคเณศ
กิจกรรมปี 2566

15 ก.ย. 2566

19 ก.ย. 2566

คเณศอลังการ : แต่งองค์ทรงเครื่องพระคเณศ

305 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม Talk & Touch “คเณศอลังการ : แต่งองค์ทรงเครื่องพระคเณศ”

พูดคุยกับภัณฑารักษ์เรื่องความเชื่อ ประเพณี และการปฏิบัติตน

ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี (๑๙ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)

พร้อมกับร่วมแต่งองค์คเณศน้อย “เวิร์กชอป bjd doll

โดย สองศิลปินจากสองสตูดิโอ

 

วันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

รับเพียงวันละ ๑ รอบ รอบละ ๑๐ คน 

ราคา ๗๐๐ บาท รวมอุปกรณ์ 

รับเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ขวบ ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช(แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต พระนคร

 

ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ QR code ในภาพ

วันที่สร้าง : 04 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน

15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493