คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
กิจกรรมปี 2566

31 ส.ค. 2566

03 ก.ย. 2566

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน

235 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา

พบกับเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอนุรักษ์ สืบสานนาฏศิลป์ไทย 

โดย โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

 

ไฮไลต์

  • ระบำกฤดาภินิหาร
  • ฟ้อนมาลัย
  • นาฏลีลาธิดาฟ้าหยาด
  • ระบำกรับ

พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๙ ๕๔๗๖ ๕๘๖๘

 

หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่สร้าง : 31 สิงหาคม 2566

0

แบ่งปัน

31 ส.ค. 2566 - 03 ก.ย. 2566

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043