คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Women in Ichthyology: ผู้หญิงนักมีนวิทยา
กิจกรรมปี 2566

29 ส.ค. 2566

02 ก.ย. 2566

Women in Ichthyology: ผู้หญิงนักมีนวิทยา

553 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม Research Show by Naturalist เดือนกันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 พบกับ Nat. อุ้ม (ดร.ศิริกัญญา จึงธนวงศ์)

ตอน Women in Ichthyology: ผู้หญิงนักมีนวิทยา

 

มาเรียนรู้กันว่า

ผู้หญิง…นักมีนวิทยา คืออะไร

ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาต้องเรียนอะไรมา

ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขาทำงานกันอย่างไร

ผู้หญิง…นักมีนวิทยา เขามีประสบการณ์สนุกๆอะไรบ้าง

มาเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมๆกัน กับพี่ Nat.อุ้ม ที่จะมาเล่าเรี่องราวสนุกๆ

ของผู้หญิง…นักมีนวิทยา กัน

 

เวลา 13.30 - 14.30 น.

ห้องการแสดงทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลอง 5

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น

https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590

  • รับจำนวน 50 ที่นั่งแรกที่แจ้งสำรองมาก่อนเท่านั้น (First come first served)
  • ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
  • เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ จึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมั่นฉีดสเปร์แอลกอฮอล์

 

***หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว***

 

***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม***

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของ อพวช. เท่านั้น

• ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่ง

ที่ต้องการใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม https://www.facebook.com/photo/?fbid=760278206107939&set=a.514975053971590

Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น

• ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที

• ขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน)

• กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ

เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่ง

แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ

• กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้ 

และไม่ได้แจ้งขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

วันที่สร้าง : 29 สิงหาคม 2566

0

แบ่งปัน

29 ส.ค. 2566 - 02 ก.ย. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 2-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911