คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เชิญชมนิทรรศการ
กิจกรรมปี 2566

02 ก.ย. 2566

04 ก.ย. 2566

เชิญชมนิทรรศการ

425 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน “สายสวลีย์ภิรมย์

ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี  แห่งพระประสูติกาล” ในการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ

วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

(๔ กันยายน ๒๕๖๖) ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 

๑. นิทรรศการ “พระวิมาดาเธอฯ เอกอัครศิลป์แห่งกุลสตรี ราชนารีผู้อุปถัมภ์” และกิจกรรม

สาธิตอาหารและงานฝีมือชาววัง อาทิ 

  • นามระบือ “สะเต๊ะลือ” จากในวัง
  • รังสรรค์ “เครื่องหอม” ของชำร่วย
  • “ภาพเขียนสวย” ด้วยฝีมือแห่งสตรี

ในวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๖

  • เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๑
  • เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๒


๒. กิจกรรมเสวนาวิชาการ 
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

  • เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดง “รำฉุยฉายฮเนา” 

โดย ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

  • เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาวิชาการเรื่อง พระราชนิพนธ์ “เงาะป่า” 

กับบทบาทสำนักพระวิมาดาเธอฯโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด

เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

Link ลงทะเบียน https://forms.gle/P1zw49S7zNruyWv49 

โดยจะตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-Mail

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔ หรือ ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖

e-mail: aco@ssru.ac.th

 

ขอบคุณภาพ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

วันที่สร้าง : 24 สิงหาคม 2566

0

แบ่งปัน

02 ก.ย. 2566 - 04 ก.ย. 2566

11:00 - 16:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054