คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดสีไม้
กิจกรรมปี 2566

23 ส.ค. 2566

27 ส.ค. 2566

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดสีไม้

337 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

BACC ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดสีไม้

“ปกป้องฝัน วาดสวรรค์ใต้สมุทร”

จัดแสดง: 15 - 27 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. 

สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ

 

จัดโดยบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ World Kids Colouring Day 2023 

ที่สเต็ดเล่อร์ทั่วโลกสนับสนุนให้เด็ก ๆ สร้างสรรค์ภาพวาดระบายสี 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสที่ดีให้แก่ผู้อื่นเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี 

วันที่สร้าง : 23 สิงหาคม 2566

0

แบ่งปัน

23 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566

เลขที่ 939 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-214-6630-8

โทรสาร : 02-214-6639