คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum Live "การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในมิติพิพิธภัณฑ
กิจกรรมปี 2566

25 ก.ค. 2566

27 ก.ค. 2566

Museum Live "การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในมิติพิพิธภัณฑ

724 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

การสื่อสารวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องอย่างไร กับ พิพิธภัณฑ์??

มิวเซียมไทยแลนด์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)  

.

ชวนฟังเรื่อง "การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในมิติพิพิธภัณฑ์" 

โดย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา : ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. 

กดแจ้งเตือน เพจ Museum Thailand ไว้แล้วมาเจอกันนะครับ

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

25 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577-9911