คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย
กิจกรรมปี 2566

31 ก.ค. 2566

01 ส.ค. 2566

เวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย

412 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย 

สัมผัสกลิ่นไอความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย

ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันอาสาฬหบูชา) 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  เวลา 17:30 - 21:00 น.

 

กำหนดการ

17.30 น. นักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับตะคันสำหรับพิธีเวียนเทียนจาก ททท. ฟรี (จำนวน 500 ลูก)

18.30 น. เตรียมเข้าสู่พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ ลานวิหารหลวง วัดมหาธาตุ  

19.00 น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวัตรรอบพระธาตุ 3 รอบ

19.45 น. เสร็จพิธีเวียนเทียน

- ภายหลังจากเสร็จพิธี นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและถ่ายภาพการประดับไฟตกแต่งประทีป

ตะคันดินเผาภายในบริเวณวัดมหาธาตุ และเที่ยวชมตลาดท่าน้ำรับเสด็จ 

21.00 น. ปิดงาน 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักสุโขทัย

โทร. 055 616 228

วันที่สร้าง : 19 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

31 ก.ค. 2566 - 01 ส.ค. 2566


ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 241 / 055-633 236

โทรสาร : 055-697 527