คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชาการ เรื่อง "รู้รากราชบุรี"
กิจกรรมปี 2566

17 ก.ค. 2566

19 ก.ค. 2566

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "รู้รากราชบุรี"

492 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "รู้รากราชบุรี"

ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กรมศิลปากร เทเวศร์ (ONSITE เต็มแล้วทุกที่นั่ง)

 

ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านช่องทาง online : facebook live

เพจกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ เพจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

วันที่สร้าง : 17 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

17 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566

ถนนวรเดช
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 032-321 513

โทรสาร : 032-327 235