คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพมุขสถาน”
กิจกรรมปี 2566

14 ก.ค. 2566

04 ส.ค. 2566

เสวนา “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพมุขสถาน”

727 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพมุขสถาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

เวลา 10.00-11.45 .

  • บรรยายหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”

โดย ผศ.นพ.สมุทร จงวิศาล หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

เวลา 13.00-14.30 

  • บรรยายหัวข้อ “งานปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”

โดย นายชัยยศ เจริญสันติพงศ์  นักวิชาการศึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม live สด ผ่านทาง Facebook: Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช

โทรสอบถามได้ที่ 02-419-2102, 02-419-2601, 02-419-6363

วันที่สร้าง : 14 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

14 ก.ค. 2566 - 04 ส.ค. 2566

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-414-1464

โทรสาร :