คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การทำเกษตรตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมปี 2566

01 ก.ค. 2566

21 ก.ค. 2566

การทำเกษตรตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน

770 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจด้านการเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การทำเกษตรตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 3

จัดอบรมวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/ThBsHNwJmHgzvYJy6

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 รุ่น ๆ ละ 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการติดต่อแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์

ตามเบอร์ที่แจ้งไว้

3. ในการเข้าร่วมอบรม ควรสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำอาหารกลางวัน ละขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 5311 4110-2 ต่อ 5207 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของรุ่นที่ ได้ทางเพจนี้: 

https://www.facebook.com/100063738091134/posts/734942958640301/?mibextid=cr9u03

วันที่สร้าง : 29 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196