คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เดิน - วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ
กิจกรรมปี 2566

29 มิ.ย. 2566

15 ก.ค. 2566

เดิน - วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ

1774 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ารู้จักจุดสตาร์ท - เส้นชัย งาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023”

เดิน - วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ จังหวัดพังงา 

 

จากเหตุสึนามิเมื่อปี 2547 จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 

โดยบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด

เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลกระทบมากมายต่อชุมชนบ้านน้ำเค็ม ทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านจิตใจ ภาพความสูญเสียที่ชาวบ้านต้องเผชิญเป็นบทเรียน

และแรงผลักดันให้ชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็มร่วมกันวางแผนเตรียมการรับมือเหตุดังกล่าว 

เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดและปลอดภัย

 

เส้นทางเดิน-วิ่ง งาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” 

เดิน – วิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ จ.พังงา ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเตรียมการรับมือเหตุสึนามิของชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็ม

ที่ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดจุดอพยพเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

 

จุดสตาร์ทของงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” 

ของ จ.พังงา เริ่มต้นที่อนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง

เหตุการณ์มหาพิบัติภัยสึนมิ ปี 2547 อนุสรณ์แห่งนี้ความโดดเด่นด้วยอุโมงค์ทรงโค้งคล้ายรูปคลื่น

ที่อีกด้านเป็นกำแพงที่มีป้ายจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิ

 

ระยะทางเดิน - วิ่งของเส้นทางนี้ รวมประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อไปสู่เส้นชัยหรือจุดปลอดภัย

ในการเดิน - วิ่งที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ซึ่งเมื่อปี 2547 ก็เป็นจุดอพยพรองรับประชาชน

และนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ

โดยในแผนเผชิญเหตุสึนามิ ปี 2566 ของจ.พังงา ก็ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

เป็นจุดรองรับการอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำเค็ม

ได้ช่วยกันบำรุงรักษาป้ายบอกทางระหว่างเส้นทางอพยพให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากเกิดสึนามิขึ้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงาน “Walk & Run for Tsunami Learning 2023” จ.พังงา

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 

ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/adehY หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ด้านล่าง

 

วันที่สร้าง : 29 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

29 มิ.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2566

15:00 - 18:00


ตำบลบางม่วง
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โทรศัพท์ : 076-410 245

โทรสาร :