คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม Ceramic Painting Workshop
กิจกรรมปี 2566

22 มิ.ย. 2566

25 มิ.ย. 2566

กิจกรรม Ceramic Painting Workshop

529 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม Ceramic Painting Workshop

ระบายสีเซรามิกหน้าสิงโต ทำแม่เหล็กติดตู้เย็น

โดย มือกระบี่ สตูดิโอ 

ค่าอุปกรณ์และอบเคลือบชิ้นละ 249 บาท

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

รับเพียง 4 รอบ รอบละ 25 คน

  • รอบที่ 1 : 9.30 – 10.30 น.
  • รอบที่ 2 : 11.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 3 : 13.00 – 14.00 น.
  • รอบที่ 4 : 14.30 – 15.30 น.

ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493