คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)
กิจกรรมปี 2566

20 มิ.ย. 2566

05 ก.ค. 2566

Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

542 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

หลักสูตรเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร

หัวข้อภายในหลักสูตร

 • การบริหารจัดการนิทรรศการ
 • การตลาดและประชาสัมพันธ์
 • การจัดการและบริการผู้เข้าชม
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

 

สำหรับ

 • บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการพิพิธภัณฑ์

 

หลักสูตร 3 วัน ไปกลับ (ไม่ค้างคืนวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาหารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี 

*มีที่พักให้บริหารหากต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
 • สมาชิก NSM เหลือ 3,240 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการและการสมัคร ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44941

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) และ 1496 (บุรวัชร์)

 

วันที่สร้าง : 20 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

20 มิ.ย. 2566 - 05 ก.ค. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911