คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
กิจกรรมปี 2566

18 พ.ค. 2566

28 พ.ค. 2566

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

681 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

เนื่องในเดือนแห่งการเริ่มต้นการกสิกรรม

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕ และ ครั้งที่ ๖

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

การเสวนาวิชาการและบรรยายนำชม เรื่อง “พืช-พันธุ์-ธัญญาหาร จากโบราณวัตถุในมิวเซียม”

วิทยากรในการเสวนาฯ

 • นายธนโชติ เกียรติณภัทร : อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ : ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายวิศวะ ชินโย : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วิทยากรบรรยายนำชม

 • นายพนมกร นวเสลา : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • นางสาวมุทิตา อร่ามรุ่งทรัพย์ : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

การบรรยายและสาธิต เรื่อง “ข้าวหนม-ชาข้าว-เหล้าพื้นบ้าน”

วิทยากรในการบรรยายและสาธิต

 • นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ : นักวิชาการอิสระ
 • นางสาวจนัญญา ดวงพัตรา : มือกระบี่สตูดิโอ

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวศุภวรรณ นงนุช : ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

***รับจำนวนจำกัด

 

นอกจากนี้เตรียมพบกับ "กาชาปอง" ชุดพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

๑. ชุด “ขบวนแรกนาขวัญ” โดย Little Gods Studio

๒. ชุด “พระโคเสี่ยงทาย” โดย Playground Studio

หมุนละ ๑๐๐ บาท จำนวนจำกัดเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

และยังมีงานอาร์ตทอยอีกมากมาย

 

สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

(วันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

วันที่สร้าง : 18 พฤษภาคม 2566

1

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493