คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมปี 2566

09 พ.ค. 2566

28 พ.ค. 2566

Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์

385 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สร้างกิจกรรมเสริมศึกษาอย่างไร ให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนา กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงาน 

และนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์ ใน Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์

 

สำหรับ: 

นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ภัณฑารักษ์ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

หลักสูตร 2 วัน : วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 **พร้อมรับเกียรติบัตร**

ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หากต้องการที่พักใกล้ อพวช. กรุณาติดต่อ 02 577 9999 ต่อ 2123 กิตติศักดิ์

 

ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 3,200 บาท (สมาชิก NSM ท่านละ 2,880 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44972

 หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

วันที่สร้าง : 09 พฤษภาคม 2566

0

แบ่งปัน

09 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577-9911