คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ กลับมาเปิดให้เยี่ยมชมแล้ว

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ กลับมาเปิดให้เยี่ยมชมแล้ว

134 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ กลับมาเปิดให้เยี่ยมชม 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. x ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ x

 

ขอเชิญผู้สนใจในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ 

ตั้งอยู่ภายในตึกสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตึกโบราณที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม

ที่ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และอดีตเคยเป็นบ้านของ "มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร" 

ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์" ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย 

 

ติดต่อเยี่ยมชมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร  สศช.

โทร. 0 2281 7582 , 0 2280 4085 ต่อ 2108-2116

 

ชมพิพิธภัณฑ์เสมือน  

https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=3533

วันที่สร้าง : 08 พฤษภาคม 2566

0

แบ่งปัน