คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)
กิจกรรมปี 2566

26 เม.ย. 2566

21 พ.ค. 2566

Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

550 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM 

ขอเชิญพัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences

จากการแชร์ประสบการณ์กว่า 30 ปี ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช. 

ศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ใน Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management)

 

สำหรับ

  • บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการพิพิธภัณฑ์

 

หลักสูตร 3 วัน : วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี *มีที่พักบริการเพิ่มเติมหากต้องการ*

 

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10%

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และการสมัคร: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44941

ลงทะเบียน คลิก (รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น) หมดเขตรับสมัคร 21 พฤษภาคม 66


การจองห้องพัก (ไม่บังคับ / สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก) ดูรายละเอียด คลิก

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่: 

กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม สํานักบริการผู้เข้าชม

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)

อีเมล nsm_mkt@nsm.or.th

วันที่สร้าง : 26 เมษายน 2566

0

แบ่งปัน

26 เม.ย. 2566 - 21 พ.ค. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911