คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
กิจกรรมปี 2566

21 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

491 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร"

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

 

  • วันที่ 21 - 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น.

ชมนิทรรศการ "ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" 

พร้อมรับชมวิดิทัศน์ที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของทั้ง 6 กลุ่มชาติพันธุ์

 

  • วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น.​

บรรยายและเสวนาเรื่อง "เยี่ยมยลวิถีชุมชนอาเซียน ณ ชุมชนชาวมุสลิมย่านบางลำพู" 

โดย ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท 

ผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

- ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ 

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม

 

  • วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น.​

บรรยายและเสวนาเรื่อง "เยี่ยมยลวิถีชุมชนอาเซียน ณ ชุมชนชาวญวน ย่านสามเสน" 

โดย ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท 

ผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

- ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ 

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม

 

ทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ สำหรับผู้ถ่ายภาพกิจกรรมลง Facebook หรือ Instagram จะได้รับกระเป๋าผ้าปาเต๊ะสุดเก๋

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • Facebook:

โพสต์ภาพพร้อม Check in ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center

โดยเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ และใส่ #aseanculturalcenter #เยี่ยมยลชุมชนอาเซียน

  • Instagram: โพสต์ภาพพร้อมแท็ก @aseanculturalcenter

และใส่ #aseanculturalcenter #เยี่ยมยลชุมชนอาเซียน

 

วันที่สร้าง : 21 เมษายน 2566

0

แบ่งปัน

21 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566

10:00 - 20:00

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224-4279

โทรสาร : 02-224-4279