คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2566

21 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

475 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

"ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin 

 

มิวเซียมสยาม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมและเปิดให้เข้าชมช่วงเวลาพิเศษ 

วันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๖๖ ตลอด ๕ วัน(วันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.เปิดบริการ) เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

 

ตารางกิจกรรมมิวเซียมสยาม

 • ชมนิทรรศการถาวร "ถอดรหัสไทย"

วันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (วันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย เปิดให้บริการ)

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชม และขยายเวลาเปิดให้เข้าชมถึง ๒๐.๐๐ น. 

และสามารถรับเอกสารการเรียนรู้ ก้าวย่างบนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๐๐ ปี ตึกเรา

 

ลานประติมากรรมรุ้ง MRT สนามไชย และ ภายในอาคารนิทรรศการถาวร

 • กิจกรรมทัวร์ใต้ดินกับภัณฑารักษ์ กิจกรรมนำชม Site Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน

วันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๖๖ วันละ ๔ รอบ ๆ ละ ๒๐ - ๓๐ นาที 

เวลา ๑๑.๐๐ น. / ๑๔.๐๐ น. /๑๖.๐๐ น./ ๑๗.๐๐ น.

 • กิจกรรมมองกล้องส่องประวัติศาสตร์ (ภายในอาคารนิทรรศการถาวร) 

เวลา เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

เสวนาวิชาการ ณ อาคารเอนกประสงค์

 • ๒๑ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เรื่อง รามเกียรติ์รัตนโกสินทร์ : ศาสตร์และศิลป์แห่งราชธานี
 • ๒๒ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เรื่อง ภาพถ่ายเก่าในหัวเมือง
 • ๒๓ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง บางพลัดลัดเลาะ
 • ๒๔ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เรื่อง มานุษยวิทยาเมือง (Urban anthropology)
 • ๒๕ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑. บรรยาย "คุณธรรม คุณทำได้"

๒.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) Application Moral Play / Moral Plus

 

ร้านอาหาร Muse Kitchen by Siam Origins และร้านกาแฟ "Move.Coffee"

เปิดให้บริการ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

 

หมายเหตุ**

“ห้องคลังความรู้” เปิดบริการตามปกติ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

 

สามารถติดตามรายละเอียดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ได้ที่ 

https://www.m-culture.go.th/th/241rattanakosin 

หรือ https://www.facebook.com/ThaiMCulture

โทร. 1765 สายด่วนวัฒนธรรม M-culture Hotline

วันที่สร้าง : 21 เมษายน 2566

1

แบ่งปัน

21 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566

10:00 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-225 2777

โทรสาร : 02-225 2775