คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ
กิจกรรมปี 2566

21 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

1202 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ"

ภายใต้กิจกรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

 

ขอเชิญชม

 • ความงดงามของโบราณสถาน (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • การจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • ชมการแสดงศิลปวัฒธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา

ร่วมกิจกรรมนำชมเป็นรอบสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นำชมในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์" และหัวข้อ "ประณีตศิลป์ไทย" จำนวน ๓ รอบต่อวัน

 • รอบ ๑๗.๐๐ น.
 • รอบ ๑๘.๐๐ น.
 • รอบ ๑๙.๐๐ น.

National Museum Bangkok English guided tour 2 rounds per day

 • First Round at 05:00 PM
 • Second Round at 06.00 PM

*ผู้สนใจร่วมกิจกรรมนำชมเป็นรอบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ จุดลงทะเบียน

ด้านหน้าพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน (อาคารหมายเลข ๑) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน

โดยไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และรับจำนวนจำกัด

*National Museum Bangkok English guided tour have to register at 04.00 PM,

infront of Siwamokkhaphiman Audience Hall (Buiding No.1)

 

ชวนมาเลือกช้อปสินค้า ชิมอาหาร จากร้านค้า OTOP ชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการ CPOT

ชิลไปกับแสง สี เสียง ของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม For more information

โทร. 02 - 224 1402 หรือ 02 - 224 1333

วันที่สร้าง : 21 เมษายน 2566

2

แบ่งปัน

21 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566

16:00 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493