คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์
กิจกรรมปี 2566

12 เม.ย. 2566

14 เม.ย. 2566

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

763 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์”

เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 


วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ มีของที่ระลึกสำหรับ ๑๐๐ ท่านแรก

ผู้ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชฯ ใน เวลา ๐๙.๓๙ น. *ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

(วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)


วันที่สร้าง : 11 เมษายน 2566

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2566 - 14 เม.ย. 2566

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493