คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมปี 2566

02 เม.ย. 2566

07 เม.ย. 2566

งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

1399 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

  • ๒ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ณ เวทีกลางแจ้ง เข้าร่วมงาน รับของที่ระลึก ฟรี

  • ๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

การแสดง คอนเสิร์ต ๒ ทศวรรษ เพชรในเพลง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

  • ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เสวนาวิชาการ งานมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ

- วัฒนธรรมเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมรดกความทรงจำแห่งโลก

- การค้าทางทะเลและเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยในช่วงต้นประวัติศาสตร์

- ประจวบคีรีขันธ์ร่องรอยหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์

- ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีที่บ้านหลวงรับราชทูต เมืองลพบุรี

 ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้โดย สแกน Qr Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

 

ชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

และ Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

 

วันที่สร้าง : 31 มีนาคม 2566

1

แบ่งปัน

02 เม.ย. 2566 - 07 เม.ย. 2566

14:00 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493