คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
กิจกรรมปี 2566

27 มี.ค. 2566

29 มี.ค. 2566

งาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

435 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร 

เข้าชฟรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร                                                                                               

 

เข้าชม ร่วมกิจกรรม

  • นิทรรศการ ผลงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
  • นิทรรศการ สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์

แวะ Shop

  • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น
  • หนังสือกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษถึง ๒๐%

ร่วมฟัง รับชม

  • แถลงผลงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

  • เสวนาทางวิชาการ งานมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โบราณคดีเมือง:การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านโบราณคดี

จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

แนวทางการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์

- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

นาคความเชื่อความศรัทธาในวัฒนธรรมไทย

- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สังคีตปริทัศน์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้โดย สแกน Qr Code หรือที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ณ สังคีตศาลา

๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

                                                      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ๐ ๒ ๑๒๖ ๖๖๖๐ , ๐ ๒ ๑๒๖ ๒๗๕๐ 

ชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

และ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

วันที่สร้าง : 24 มีนาคม 2566

0

แบ่งปัน

27 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493