คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมความรู้สำหรับมัคคุเทศก์
กิจกรรมปี 2566

02 มี.ค. 2566

07 มี.ค. 2566

อบรมความรู้สำหรับมัคคุเทศก์

566 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม

“อบรมความรู้นิทรรศการอาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สำหรับมัคคุเทศก์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำชม

วิทยากร:

  • นางสาวศศิธร โตวินัส

ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

  • นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด

นักโบราณคดี ชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

 

รับสมัครจำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน

รุ่นที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.

รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

** สมัครฟรีทาง Qr code ที่แนบ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ** 

 

วันที่สร้าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2566 - 07 มี.ค. 2566

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587 / 035-244 570

โทรสาร : 035-241 587