คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดนิทรรศการ Primates and me
กิจกรรมปี 2566

16 ก.พ. 2566

17 ก.พ. 2566

เปิดนิทรรศการ Primates and me

531 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ Primates and me

พร้อมร่วมเสวนาเปิดตัวหนังสือ วานรศึกษา - Primate Studies

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

10.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียน

10.30 น. - 11.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ และนำชม

11.00 น. - 12.00 น. เสวนาเปิดตัวหนังสือ “วานรศึกษา Primate Studies”

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 – 696 6610

วันที่สร้าง : 15 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

16 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13

โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615