คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั
กิจกรรมปี 2566

24 ก.พ. 2566

26 ก.พ. 2566

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั

1070 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒) 

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐

 

และขอเชิญเข้าชมงาน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

พบกับกิจกรรม อาทิ

 • การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ได้แก่ 

- การแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง – พานางวันทองหนี

(จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖) 

- การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหุงน้ำทิพย์

(จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖)

 • การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนนางละเวงก่อศึก

(จัดแสดงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖)

 • การบรรเลงและขับร้อง วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
 • สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒,

อาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่ ๒ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ

 • นิทรรศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • นิทรรศการงานผ้า อาทิ ผ้าลีมาบาติกหรือผ้าจวนปัตตานี, ผ้าลายอย่าง,

ผ้าคูบัวผ้ามอญรามันผ้าไทยทรงดำผ้ามัดย้อมเมืองสมุทรสงคราม

 • สาธิตงานหัตถศิลป์ อาทิ เครื่องแขวนมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์หัวโขน,

เบญจรงค์ และสินค้า OTOP สมุทรสงคราม

 • นิทรรศการพริกมันบางช้าง นิทรรศการผ้าย้อมสีและพันธุ์ไม้ที่นำมาย้อมสี

 

สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ 

Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒


วันที่สร้าง : 13 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566

ถนนอัมพวา
ตำบลอัมพวา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-751 666

โทรสาร : 034-751 376