คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งาน “ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์”
กิจกรรมปี 2566

14 ก.พ. 2566

งาน “ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์”

542 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญร่วมงาน “ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์” รฤกรัก ณ อัครสถาน พระราชอุทยานสวนสุนันทา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 

พบกับกิจกรรม

  • ชมพระตำหนักของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

ปิยมหาราชปดิวรัดา

  • ถ่ายภาพบรรยากาศราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์
  • ชิม ช้อป ตำรับชาววัง
  • รับของที่ระลึกทรงคุณค่า 

 

พิเศษ สำนักงานเขตดุสิต ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรส 

โดยสามารถนำเอกสารมายื่นจองคิวที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-243 5311 ต่อ 5414-5416

  • คู่สมรสสามารถแต่งกายชุดไทย สมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยร่วมสมัย
  • รับจดแจ้งคู่รักหลากหลายเพศ

*คู่สมรสและพยานบุคคลต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย*

วันที่สร้าง : 08 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

14 ก.พ. 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054