คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”
กิจกรรมปี 2566

22 ก.พ. 2566

24 ก.พ. 2566

งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”

715 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”

ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

22 กุมภาพันธ์ 66

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ

“ฮีต คอง บุญ ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาอีสาน”

 • ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อีสาน Soft Power ต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • เสวนาวิชาการเรื่อง “บุญ ประเพณีอีสาน ในการพัฒนา”
 • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “วิถีไทสกลม่วนซื่นละเบ๋อ” และ “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง”
 • พิธีมอบรางวัลแข่งขันการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “วิถีสกลม่วนชื่น”
 • การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำอีสาน

23 กุมภาพันธ์ 66

 • เสวนาวิชาการเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”
 • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีบุญผะเหวด” และ “บุญบั้งไฟ”
 • การประกวดแข่งขันการเต้นร่วมสมัย Contemporary Dance
 • การแสดงดนตรีแนว Folk-Acoustic จากวงอภิรมย์

24 กุมภาพันธ์ 66

 • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีแข่งเรือยาว” และ “ประเพณีไหลเรือไฟ”
 • การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวาไรตี้ ต้น สิทธิพงศ์ วงศ์ศรี

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บริเวณงานริมห้วยทราย ของทุกวัน

 • ชมนิทรรศการผ้าป่าบุญกองข้าว และ นิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถี “สกลม่วนซื่น”
 • เลือกซื้อสินค้าจากร้านผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ฯลฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันภาษา ศิลปะะและวัฒนธรรม โทร. 042-744 009

E-mail: ilac.snru.ac.th

วันที่สร้าง : 08 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009