คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัย ร.๗
กิจกรรมปี 2566

27 ก.พ. 2566

28 ก.พ. 2566

บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัย ร.๗

584 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 3

หัวข้อ “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

โดย 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย

  • ดร.ชาติชาย มุกสง

อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสามศร 1 ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/YR8AWYGezDSVFw167

 

(รับจำกัดจำนวน 100 ท่าน) *ทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวความสัมพันธ์

ระหว่างสยามและต่างประเทศในรัชสมัยพระปกเกล้า คนละ 1 เล่ม*

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

27 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820