คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
กิจกรรมปี 2566

02 ก.พ. 2566

31 มี.ค. 2566

อบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

1029 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร 

จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน 3 ทักษะ ได้แก่ การวาดการ์ตูน วาดสีน้ำ และวาดเส้น

 

อบรมระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2566 ในวันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร)

 

1. การวาดการ์ตูน 

เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกต และนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆ

มาถ่ายทอดลงในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ

  • ป.1 – ป.3

(รอบเช้า) เวลา 9.00 – 12.00 น. : ครูอุ๋ง สุธีรา รุ่งเรืองเสาวภาคย์ และครูจิว ดินหิน รักพงษ์อโศก

(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. : ครูกอล์ฟ สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ

  •  ป.4 – ป.6

(รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น. : ครูลี่ ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. : ครูเบศร์ ภูเบศร์ สินอำพล

 

2. การวาดสีน้ำ 

เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ

โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก

เปียกบนแห้ง และการระบายเคลือบ

  • ป.4 – ป.6

(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. : ครูเล็ก ณรงค์เดช ศุขสายชล

  • ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป

(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. : ครูเก๋ พัชรินทร์ อนวัชประยูร

 

3. การวาดเส้น 

พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา

  • ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป

(รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น. : ครูบี อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์

 

การรับสมัคร: 

สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

** ไม่รับโอนเงิน ไม่รับสมัคร หรือรับจองทางออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น **

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้ารับการอบรม

3. ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อคอร์ส (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:

ฝ่ายวิชาการ โทร. 02 281 2224 , 085 205 9740

หรือที่ inbox facebook: The National Gallery Thailand

วันที่สร้าง : 02 กุมภาพันธ์ 2566

1

แบ่งปัน

02 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ฝ่ายธุรการ เบอร์ 02 282 8525 และ 02 282 0637 / ฝ่ายวิชาการ เบอร์ 02 282 2639

โทรสาร : 02-282-8525