คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
กิจกรรมปี 2566

03 ก.พ. 2566

05 ก.พ. 2566

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน

454 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

พบกับการแสดงของเยาวชนคนเก่ง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

 

พลาดไม่ได้กับชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย

ไฮไลต์

  • นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางระบำชาวนาออกเพลงเกี่ยวข้าว
  • นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน: วงดนตรีโปงลาง

 

เชิญชมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๗๘๗ ๗๓๒๔-๒๕

หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่สร้าง : 01 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

03 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566

๑๐๐ ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๔

โทรสาร : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๓