คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM
กิจกรรมปี 2566

01 ก.พ. 2566

09 ก.พ. 2566

การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM

792 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญคุณครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เข้าร่วมงานสัมมนา "การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM"

 

โดยวิทยากร ดร. นันทิดา ศรีเปารยะ

จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น.

ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44726

สอบถามเพิ่มเติม โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)

วันที่สร้าง : 01 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2566 - 09 ก.พ. 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577-9999

โทรสาร : 02-577 9911