คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
กิจกรรมปี 2566

01 ก.พ. 2566

20 ก.พ. 2566

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

771 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว........มาแล้ววววว

ค่ายกลางวัน 2 วัน กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

ด้วยกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

 

รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 6 – 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2558 – 2560)

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 25 คน รับสมัครจำนวน 3 รุ่น

 

วันที่จัดกิจกรรม

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 

ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://sciplanet.org/content/11431

รายละเอียดค่ายอื่น ๆ  คลิก https://sciplanet.org/content/tag/summer-camp-2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 392 0508

วันที่สร้าง : 30 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2392 0508 / 0 2392 1773

โทรสาร : 0-2392-0508 / 0-2391-0522