คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ในปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย บันไดทางเดินขึ้นอาคารแสดง Timeline ประชาธิปไตย และประติมากรรม “งอกงาม” ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน รูปสัญญะนี้จะสื่อสารแนวความคิดสู่โลกยุคใหม่ให้ความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนและประเทศสืบไป

ภายใน ‘อาคารรำไพพรรณี’ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดผ่านสื่อมัลติมีเดียให้ได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญนิทรรศการยังออกแบบให้มี ‘อักษรเบรลล์’ สำหรับผู้ที่บกพร่องทางด้านการมองเห็นอีกด้วย

ชั้น 2 แสดงนิทรรศการ ‘การเมืองการปกครองของไทย’ เริ่มต้นเส้นทางประชาธิปไตยผ่านวิดีโอเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ก่อนนำเข้าสู่ช่วงก่อร่างสร้างรัฐ สมัยรัชกาลที่ 4 – 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มีส่วนผลักดันให้สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 2475 รวมถึงการเผชิญกับกระแสการเมืองโลก การผลัดเปลี่ยนอำนาจของกลุ่มบริหารประเทศ เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในไทยอย่างมาก เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองเป็นอย่างมาก เกิดประชาธิปไตยที่มีพลวัตจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยเบ่งบาน ประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ประชาธิปไตยของประชาชน เกิดระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ การแข่งขันทางการเมืองเชิงนโยบายและพลังการขับเคลื่อนของมวลชน ท่ามกลางความคิดที่แตกต่างหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย

ชั้น 3 แสดงนิทรรศการ ‘รากฐานประชาธิปไตย’ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ กับคำถามว่า ประชาธิปไตยคืออะไร?? และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองผ่านจอ Interactive Touchscreen ต่อด้วยโซน Game room , Play your part ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไปจนถึงสรุปผลการเลือกตั้ง

ชั้น 4 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารชั้นต้น และภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่และวันสงกรานต์) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 280 3413-4

เกี่ยวกับผู้เขียน

2,283 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

30 เมษายน 2564
จุดเริ่มต้นการศึกษาด้านดาราศาสตร์ไทย เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 พฤษภาคม 2566
ที่สร้างความสุข ความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?
13 มิถุนายน 2562
พังงา ความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนต่างสายพันธ์ุที่หลากหลาย
01 สิงหาคม 2562
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ. ลพบุรี
02 สิงหาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
10 ตุลาคม 2562
ฟาร์มเรียนรู้แห่งความสุข
08 พฤศจิกายน 2564
หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี
30 พฤษภาคม 2562
ชวนเที่ยวสิงห์บุรี เมืองคนดีวีรชนคนกล้า ท้าให้มาลองสัมผัส